تبلیغات
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای هنرمندان افغانی عکسهای هنرمندان ایرانی مدل لباس عروس و داماد عكسهای بازیگران و خوانندگانیی هیندی - نامه سر گشاده به كرزی

عکسهای هنرمندان افغانی عکسهای هنرمندان ایرانی مدل لباس عروس و داماد

بسم الله الرحمان الرحیم
الحمد لله وصل علی محمد(ص) و آله و اصحابه اجمعین .
جناب آقای حامد كرزای ،رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان سلام علیكم !
آقای رئیس جمهور :
فرصتهای زیادی سوخت و توانایی های بی شماری از دست رفت ؛ این درحالی است كه مشكلات مردم با هزینه های كمی حل می شد ، و رنج و غصه های تاریخی مردم افغانستان پایان می یافت !
چند صدسال است كه بر اثر ظلم وستم اجدادان سیاسی تان ، مادران این ملت در فراق جوانان شان خون گریه كرده اند، چشم های شان هرگز آرا م نخفتند ، فشار فقر و ترس و ارعاب روح مردم را مانند سوهان آب كردند، مردم در گرداب حادثه بدون آینده برای زندگی نفس می كشیدند، تیغ ستم و نیشتر تبعیض عزت و شوكت مردم را ذبح كرده بودند . وحتی بین مردم و تاریخ پور افتخارشان فاصله انداخته بود. این مردم به جز از سیاه روزی خاطره ی خوش تاریخی هم نداشتند. تن و روان مجروح مردم نشان تیر حادثه ها گردید. بر سرمردم بد بختی و سیاه روزی از زمین و آسمان می بارید .در عالم هستی به جز فرشته های خداوند كسی قادر به تصور غصه ها و رنجهای مردم افغانستان نیستند.
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت
پنداشتند ستمگر كه جفا بر ما كرد در گردن او بماند و بر ما بگذشت
آقای رئیس جمهور !آیا می دانید :؟
درطول سی سال، هر روز در دقیقه ی یك نفر مهاجر شده ، در پنج دقیقه یك نفر كشته شده اند . درهر پنج ساعت یك نفر در راه مهاجرت یا در بیابانها و یا در دریاها و یا در زندان های قاچاقچیان و كشور های همسایه هلاك شدند. از دو خانواده افغانستانی یك نفر برای هزینه زندگی، همیشه مسافر و در كشورهای خارجی مشغول كار هستند و این واقعیت نشان می دهد كه زندگی در كام مردم افغانستان تلخ است.
پر و بال مردم افغانستان به آتش رنج سوخته است و بار گران غصه ها زمین گیر شان كرده است چون مرغ زنده در تاوه داغ كباب عذاب می شوند.
آقای رئیس جمهور !
نه منصبی دارم كه برای بقایش لب تر نكنم و مهر سكوت در دهان زنم ونه از شما توقع منصبی دارم،تاسعی كنم كه به خاطر طمع خاطر تان آزرده نسازم.
بدست آهك تفته كردن خمیر به از دست به بر سینه پیش امیر
ای شكم خیره بنانی بساز تا نكنی پشت به خدمت دو تا
ترسو و بزدل هم نیستم تا از ترش كر دنت تنم بلرزد :
خلاف رأی سلطان رأی جستن بخون خویش باشد دست شستن
اگر خود ،روز را شبست این بباید گفت آنك ماه پروین
نه اهل چاپولسی هستم كه به خاطر نزدیكی با اهل قدرت ثنا گویی كنم؛ تا مثل آن آدم كه به دروغ تو را برادر زاده اش خواند و عدالت را زیر پا گذاشت، با كمك بی دریغت، رهبریی دینی یكی از مذاهب اسلامی را در افغانستان به چنگ آورد.
نه كودنم كه نقد كردنت مایه ای رسوایی ام گردد ؛ من شیفته رسول خدا هستم كه مانند همشهری ام ناصر خسرو با اقتدا به رسول خدا حق را می گویم «كه آن حضرت فرموده است ‹ قل الحق و لو علی انفسكم›» حق را بگویید ولو به ضرر خودتان باشد.
تجربه تاریخی نشان داده است، هر قومی كه نخبگانش در بیان حقایق جسور و بی باك باشند دولت مردان در تأمین سعادت مردم موفقترند، نظام هستی بر این است .
هر جا كه دانایان قوم با تیغ نقد به جراحی شیوه كار دولت در افتادند و دولت مردان عاقل كه اهل صلاح و اصلاح و مسئولیت پذیر هستند ، به رفع معایب می پردازند و اگر دولت مردان جنون قدرت داشته باشند، به نخبه كشی قوم روی می آورند. هر چند زمان ما چنین اجازه ای را به ارباب قدرت نمی دهد، بلكه زمینه سقوط چنین دولتی فراهم می گردد.
آقای رئیس جمهور!
مشكل ناكامی مردم افغانستان شالوده شخصیت شماست. در تاریخ سیاسی جهان سراغ نداریم كه جهان به اجماع سیاسی با دست حاتم طایی به كمك ملتی شتافه باشند، اگر امور امتی سر وسامان نگیرد به یقین مشكل از خود دولت خود كامه است كه نه به عقل جمعی جهان عمل می كند و نه به عاقلان قوم میدان می دهند.مانند عنكبوت در تارهای توهم خود زندانیند و از زندان توهم كسی امور ملتی را به عقلانیت مدیریت نمی توا ند. جهل و توهم كارش ویران گری است نه آبادی!
افغانستان كسی را به رهبری احتیاج دارد كه همه سلایق را به نفع مردم مدیرت كند . همه اعتقاد ها ، از راست و چپ و مؤمن و لائیك را به نفع مردم كار بگیرد؛ و بحران های اجتماعی را قادر به كنترل باشد . در عین حال اهل معنویت باشد چون آدم بی معنویت چنین ظرفیتی را ندارد.
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
زین خلق پرشكایت گریان شدم ملول آن های، هوی و نعره مستانم آرزوست
گویا ترم زبلبل اما ز رشك عام مهرست بردهانم و افغانم آرزوست
دی شیخ باچراغ همی گشت گرد شهر كز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفت آنك یافت می نشود آنم آرزوست
هرچند تسلیم نپذیرم عقیق خرد كان عقیق نادر ارزانم آرزوست
پنهان ز دیده و همه دیده ها از اوست آن آشكار صفت پنهانم آرزوست.
آقای كرزای: شما آدم ضعیفی هستید و اهل تقلید آنی می باشید تا اهل خرد و تجربه پذیر و بی اعتقادید تا یك مسلمان باورمند. شما اهل احساسات تقلید طوطی وار هستید تا اهل تجزیه و تحلیل!
ای كاش به همه چیز چنین بودید ولی در قومیت خودت یك مدافع پشتون والی هستید به حكومت ایلی بیشتر می اندیشید تا به آباد ی افغانستان. هرگز نه پذیرفتید كه سیستم پشتون والی عامل سیاه روزی و بدبختی افغانستان است. افغانستان زمانی به خوش بختی می رسد كه قومی پشتون اعتراف كنند این سیستم موجب ویرانی وطن شده كه ماهیت این سیستم آتشی است كه همه چیز مردم را به كام خود فرو می برد.
نه مرد است آن به نزدیك خرد مند كه با پیل دمان پیكار جویند
بلی مرد آنكس است از روی تحقیق كه چون خشم آیدش باطل نگوید
احمد شاه بابا، موئسس قدرت پشتون والی و پدر تعصب قومی در ا فغانستان است.او فرهنگ تعصب قومی را بوسیله ی قانون پشتون والی در كشور نهادینه كرد و مقرر نمود: پشتون به غیر پشتون دختر ندهد. دختر از میراث شرعی پدر ارث نبرد. زن شوهر مرده باید با اقوام نزدیك شوهر ازدواج نماید و اگر شوهر وارث مرد نداشته باشد، در همان خانه نشسته و از ماترك شوهر خود مصرف نماید تا بمیرد. پدر و برادر زن شوهر مرده، حق مطالبه مهر را ندارد. زن را پس از نكاح طلاق ندهد. در هنگام مجلس شاهانه حضار مجلس به خاطر احترام سر فرود بیاورند ، هر یكی دست بر سر بگذارند و به غیر از دراویش و گوشه گیران در مهمانی به نوكری دربار در نیامده اذن نشستن به او نمی دهد. مردم در شب های جمعه علمای معتبر را دعوت نمایند بعد از مباحثه و مذاكره با آیات قرآن كریم و حدیث نبوی با ایشان در یك جا طعام خورند. مردم هر روز جمعه در نماز حاضر شوند و پادشاهی( قدرت سیاسی) از آن مخصوص پشتون ها وسایر مردم افغانستان نوكران پشتون است. (2)
این اصول رسمی پشتون والی ، بر خلاف قرآن و دیانت اسلام است و اصول غیر رسمی همان اصول و مشی طالبان است كه سیاست جابجای جمعیت و پاكسازی قومی را رسماً به عنوان یك ابزار راه حل بحران قدرت معاصر اعلام نموده بود و رفتار عبد الرحمان خان و طالبان امروز بر خواسته از فرهنگ پشتون والی است. این اصول نشان دهنده تعصب و جهل و غرور است كه همه این اصول سیاسی از بین برنده تمدن و تولید كننده جنگ و فقر است . و خشونت و ترس و ارعاب وآدم كشی و بی عدالتی عوامل نگاه دارنده این نظام است .
پادشه پاسبان درویش است گرچه رامش بفر دولت اوست
گوسپند از برای چوپان نیست بلكه چوپان برای خدمت اوست
یكی امروز كامران بینی دیگری را دل از مجاهده ریش
روز كی چند باش تا بخورد خاك مغز سر خیال اندیش
فرق شاهی و بندگی بر خاست چون قضای نبشته آمد پیش
گر كسی خاك مرده باز كند ننماید توانگر و درویش

افغانستان كشوری كه داری اقوام مختلف و چند گانه است و همین امر نشان می دهد كشور زمانی ثبات سیاسی می یابد كه سیستم از پشتون والی به سیستم عقلای در ا ندیشه و عمل تبدیل شود و عدالت به معنای واقعی در اندیشه و عمل در جامعه معیار رفتار سیاسی جمعیت های سیاسی باشد، از اعمال عدالت مملكت آباد می گردد. و خشونت تبدیل به سنت گفت وگو گردد وتصمیم گرنده عقل سلیم نخبگان قوم باشد . تعصب و خشم از بازی سیاسی خارج شده اند ،خواسته های سیاسی تعدیل شده ، زمینه بازی سیاسی در جامعه فراهم می كند و تصمیم خشم و تعصب كه در بازار عقلانیت فاقد اعتبار و نا مشروعند ، از میدان عمل خارج می كند .
آقای رئیس جمهور : شما از اول كه به وسیله خارجی ها انتخاب شدید ، شما بوسیله ‹asi› از پاكستان به افغانستان منتقل شدید و غرب به همان دلیل اشتباه تاریخی و امراض سیاسی در جلسه بن توافق كردند، رهبریی قدرت سیاسی از قوم پشتون باشد و شما امتحانت را برا ی دستگاه اطلاعات ‹asi› و ‹ sia› خوب پس داده بودید! كه پاكستانی ها به ریاست شما تن در دادند. پاكستان یكی از شرایطش در توافق بن، رهبری سیاسی از قوم پشون بود . شما از اول به جریان روم و كسانی كه سالها به مردم افغانستان جفا كرده بودند، بیش از حد حرمت گذاشتید. برخی پست های كلیدی را به آنان پیشكش كردید و همین عناصر موجب كم كاری و ناكار آمدی كابینه ات بود و از طرف دیگر در آغاز ورودت به افغانستان تمام تلاشت را به نجات عناصر طالبان كار بردی. كسانی خون ریزی و آدم كشی عادتشان بودند و هر گز قابل اصلاح و سازش هم نیودند. و برای شریك كردن طالبان با انواع حیله جمع كثیری از طالبان را وارد بدنه دولت نمودید و به بهانه كمسیون صلح جمع زیادی را سرگرم مذاكره نمودید و از طریق آن كمسیون از جیب ملت و كمك های كه برای آبادی افغانستان بود، به طالبان باج داده اید و آنان ر ا در شهر ها راه دادید و توان مالی را در اختیارش گذاشتید، آنان به راحتی در شهر ها ؛ خانه های تیمی تدارك دیدند و به آدم ربایی و انتحار و انفجار ، قدرت یافتندو ودامنه عملیات خود را در سایر نقاط كشور گسترش دادند، و سر انجام به یك گروه سازمان یافته تبدیل شدند و اعتماد بادارانش را جلب كردند و امكانات مالی بیشتر را به دست آوردند و میدان عملیات خود را گسترش دادند و در عمل نشان داد كه تمام مناطق پشتون نشین در كتنرل طالبان است این اعتبار موجب شد كه حتی عربستان به عنوان میانجی ظاهرشود و شما هم پارا فراتر گذاشتید و به ملا عمر رهبر طالبان كه هزاران افراد بی گناه را كشتند و سیاست زمین سوخته را به سایر اقوام اعمال كردند به خصوص استاد مزاری رهبر هزاره ها را و عبدالحق از سران پشتون مشرقی را به ناحق كشتند و بر خلاف تمام موازین بشری این جنایت را مرتكب شدند، خون این مردان خدا را نادیده گرفتند ، پناهندگی دادن، فقط با منطق پشتون والی سازگاری دارد و اگرنه از آدم عاقلی چنین سخنان صادر نمی شود . این چنین تصمیم در مقام یك رهبر انتخابی خلاف موازین عقلایی است و شما مشروعیت چنین تصمیم را باید از طریق یك فراخوان عمومی و رفراندم عمومی به دست می آوردید ، آن وقت نظر ملت را می دیدید كه افكار عمومی از شما به چه اندازه عصبانی هستند. نتیجه همه پرسی، رسوائیت را نشان می داد .
ملا عمر گناهانی را كه مرتكب شده، به هیج عنوان قابل گذشت نیست و مرور زمان هم آن را باطل نمی تواند و حتی ملا عمر اگر به مرگ طبیعی بمیرد، بازهم باید محاكمه شود. این امری كه تمام عقلای عالم به آن اتفاق دارند. پس عمق جنایت ملاعمر را نادیده گرفتن فقط در منطق پشتون والی قابل تصور است، نه در منطق مسلمان و انسانی كه آزاده است .
ماری تو كه هركرا ببینی بزنی یا بوم كه هركجا نشینی بكنی
زورت ارپیش می رود با ما با خداوند غیبدان نرود
زور مندی مكن بر اهل زمین تا دعای بر آسمان نرود
آقای رئیس جمهور : شما در عرصه امكانات بازسازی همان ساختار برنامه های ظاهر خانی را جزئی برنامه باز سازی عیار ساختید! بر فرض كه این معیار درست باشد كه آن منطقه دارای امنیت باشد و منافعش به حسب بودجه ملی به تمام مردم سرایت كند. نه در كشوری كه هنوز امنیت پایدار نشده است و مناطق كه به دلایل سیاسی مخرب و دچار بحران است؛ كه هرگز به نفع عموم نمی باشد؛وحتی به نفع خود شان هم نمی باشد. حلقات پشتون والی، نا امنی را ترویج می كنند و هر كار باز سازی دركنار بودجه باز سازی بودجه امنیت را هم بالا می برد، و از طرف دیگر غیر مستقیم به دشمنان صلح پول را تزریق می كنید كه دامنه عملیات ایذایی خود را گسترش بدهند و نان را به دهان مردم سنگ كنند.
آقای رئیس جمهور: اگر فرد عاقلی كه تعصب پشتون والی را در سر نمی داشت، برنامه بازسازی را در بدل صلح و امنیت و مشاركت آن مردم بر پایداری صلح و امنیت قرار می داد تا از طریق مشوق طبیعی دامنه صلح و امنیت را توسعه می دادید و هزینه های امنیتی را كاهش می دادید ، و باز سازی را سرعت می بخشیدید . دو نتیجه آنی را به دست می آوردید:
1- فقر كشور را اندكی كاهش می دادید و تغذیه مردم خوب می شد و از نعمت سلامتی برخوردار می گردیدند و از زندگی تا حدودی لذت می بردند. ولی این مردم همیشه گرسنه و بیمار را گلوله دهان توپ طالبان كردید و اكثر جوانان اردوی ملی و پولیس از خانواده های گرسنه هستند و حتی جانش را در مقابل یك لقمه نان معامله می كنند؛ شما از خانواده های ثروتمند یك نفر هم پیدا نمی توانید كه در پولیس و ارتش ملی خدمت كند، مگر در پست های كه منافع شان را از آنجا بركت می دهند و از امنیت سرمایه خود پاسداری می كنند. آیا منافع پشتون والی شما را واداشته است در یك دور باطل جوانان وطن را در خاك و خون می كشید و هرروز داغ های خانواده داغدار را تازه می كنید و از طرف دولت جوانان را در مصاف طالبان می فرستید و طالبان نیز از تعصب پشتونی جوانان ر ا در مقابل هموطن خودش یه قربانی می آورند و این كشتار بین الافغانستانی نتیجه همان سیاست اقتصادی شما است كه باز سازی را در مقابل صلح و امنیت قرار ندادید .
2- آبروی باداران خودت را بردید و آنان را فریب دادید ؛ هم شكست را تجربه كنند و هم پول خرج كنند ولی نتیجه باز سازی به چشم مردم نیاید، شما به چشم باداران تان خاك پاشیدید ، وحلقات دپلماتیك را به دست گروهی پشتون وال قرار دادید و كسانی كه صاحب حرف و نظر هستند از دایره دپلماتیك خارج كردید و یا چنین عناصر را هر گز به خدمت سیاسی میدان ندادید، تا بادارانت را هوشیار می كردند و از اشغال افغانستان آبروكمایی می كردند ؛نه كه دهل رسوای شان دنیا را شرمنده كند و این خیانت به ولی نعمت تان قابل بخشش نیست !
شما به اندازه انسان های كه اختیار انتخاب راه، را داشتند عقل و انصاف به كله ات می داشتید به تصمیم آنان تن در می دادید! آنان در عصر الاغ دو چیز را ملاك قرار می دادند 1- كوتاه بودن مسیر 2- امنیت راه . و همین ملاك جاده ابریشم را از مسیر غرب از هرات غورات و هزاره جات و كابل و پیشاور و از طریق شمال و هزاره جات و كابل پشاور است و كاروان سرا ها و بار انداز ها تا هنوز موجود است، هردو ملاك را مسیر هرات وغورات هزاره جات و كابل دارد،شما باید جاده تجارتی از این مسیر می ساختید كه هم وقت كمتر می برد و هم راه برای مسافران كوتاه بود و هم هزینه امنیت نداشت و سلامت مسافران برای همیشه تضمین می شد. چون در این مسیر انسانهای قرار دارند كه خصلت فرهنگی تمدنی دارند و امنیت راه و حرمت مال و جان رهگذر را یكی از قوی ترین عامل تمدن سازی می دانند حتی یك نفر هم در جهت امنیت تلف نمی شد ،حال در آبادی جاده كابل و قندهار و هرات هزینه امنیتی آن بیشتر از اصل هزینه بازسازی جاده كابل و قندهار و هرات است ؛ باید بازسازی این مسیر مشروط به امنیت این مسیر ازسوی مردم این مناطق می گردید؛ چون دزدی مال التجار ة و كشتن مسافران جز خصلت فرهنگی این قوم در طول تاریخ بشر است و شما برای یكبار سفر نامه ها را بخوانید كه مسافران از را هزنان قومت چه كشیده است.
آقای رئیس جمهور: دو چیز از عوامل پایدار ثبات سیاسی است 1-رعایت حقوق بشر غیر سیاسی وغیر غربی 2- ریشه كن نمودن ریشه قاچاق از كشور . چون نقض حقوق بشر از عامل بی عدالتی و مروج خشو نت برهنه است؛ باستم ملك آباد نشده است ؛ مقوم رعایت حقوق بشر عدالت است و قاچاق زمینه ساز مافیا و مافیا یكی از عوامل فاسد كننده دولت می باشد.
نكند جور پیشه سلطانی كه نیاید ز گرك چوپانی
پادشاهی كه طرح ظلم افكند پای دیوار ملك خویش بكند
چون مافیا تشكیل دولت در درون دولت است و این تشكیلات بدون حمایت دولت امكان وجودی ندارد و یا دولت در عرض دولت است، كه تمام امنیت و ثبات سیاسی درمعرض بی ثباتی است؛ و بازسازی اقتصادی و برنامه های توسعه كشور به عقب انداخته می شود و آموزش عمومی آسیب پذیر می گردد . قدرت های خراب كارانه زیر زمینی هر روز مانند حلقات آدم ربایی های حاضر در افغانستان گسترش می یابد و از طرف دیگر عناصر امنیتی سایر كشورها شریك تجارت در مواد مخدر می شوند و كنترل شبكه مافیایی موادمخد غیر ممكن می شود و اقتصاد طبیعی كشور نابود می گردد؛ با اقتصاد نا سالم زمینه وابستگی كشور فراهم می شود، در نهایت تمام ملت بد بخت می شوند و خشونت و آدم ربایی یگانه بازی سیاسی می شوند و قدرت هم به وسیله باند مافیا تعیین می شود . ایمان دیانت وفرهنگ انسان دوستی جایش را به آدم كشی و تجارت كثیف می دهد؛ وحشت همیشه همراه مردم است و زندگی در ترس دایمی تجربه می شود ؛ از همین رو تمام ملل دنیا قاچاق و تجارت مواد مخدر را نامشروع و ممنوع اعلام كرده است.
واما شما در عوض كه با كشت خشخاش‹ كوكنار› به عنوان یك عمل مجرمانه برخورد می كردید، و انگیزه های اقتصادی آن را از بین می بردید ، با عناصر قاچاق به عنوان مجرم جنگی برخورد می كردید ، طالبان به عنوان كانون نا امنی دوباره ظاهر نمی شدند، و شما به خاطر دارید كه با توصیه افكار پشتون والی شما در مقابل هر هكتار زمین كسی مبادرت به كشت خشخاش نكند، صد دالر آمریكایی تشویقی پرداختید . در سایه این بهانه پول كلان به جیب پشتون ها سرازیر كردید كه غیراز خداكسی حسابش را نمی داند و این پول به تشویق زارعان مواد مخدر تمام شد ؛ هر سال آمار تولید افزایش یافتند؛ به نحوی كه سازمان های مافیایی دولتی و غیر دولتی به وجود آمد و طالبان قادرشدند كه عملیات را در شاهراه های تجارتی افزایش دهند و اگر شما در ابتدای كار كمی با جدیت با مواد مخدر مبارزه می كردید! دیگر نیاز به یك وزارتخانه ی بنام وزرات مواد مخدر نبودیم و عناصر خرابكارانه قادر به عملیات سازمان یافته نمی شدند ؛ این گونه تاجر ربایی و باج ستانی نمی كردند وامنیت سرمایه گذاری را در كشور به چالش نمی كشاندند ، تمام این حوادث در زیر سر فكر پشتون والی است كه غرض همیشه هدف را قربانی می كندو احساسات عقل را در زنجیر كشند با بی عقلی و بی ایمانی از انسان هر جنایت سر می زند
مسكین خر اگر چه بی تمیزست چون بار همی برد ،عزیز است
گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار
آقای رئیس جمهور ! عدم ظرفیت انسانی، شما را دچار تناقض كرده است؛ شما مثل برخی موجودات با رنگ طبیعت رنگ می گیرید، به هرطیف فكری نزدیك شدید جزء همان مردم شدید؛ به مردمان غرب زده كه هنوز بوی شرب شرابشان شامه را آزار می داد، همراه شدید، مشكل شما جهاد و مجاهدان بود و واژه جنگ سالار به زبان راندید و با آزادی های غربی كه در كشور ایجاد بحران می كرد ، برای نجات افغانستان نسخه پچیدید. با ترویج فرهنگ لا ابالی گری زمینه شكار دختران معصوم را با دالر آمریكای آمده نمودید كه غرب زده ها عقده های تحقیر شده شان در غرب را سر مردم ما خالی كنند تا دالر های كه از طریق سوء استفاده و« فن»به جیب زده اند در دیوانگی خرجش كنند، و خانواده های را داغدار كنند با پول اعانه غربیها به خیانت اربابان خود بحران اجتماعی را در افغانستان شدت بخشند و مهار گسیختگی خانوادگی ر ا در كشور رواج دهند و ترویج مصرف گرایی و تجمل بی استحقاق شدت فقر را به ارمغان آورند و مردم شریف افغانستان به نا چار تن به تجارت فحشا دهند وآزادی وآزادگی وشجاعت و جوان مردی مردم و غیرت و ناموس پرستی مردم را به لودگی و بی ننگی تبدیل كنید برای كه این مسیر زود تر هموار شود ؛ به رسانه های مزدور میدان دادید تا تمام فرهنگ دینی مردم را به تمسخر بگیرند و با تخریب ذهن مردم زمینه عمل هم آماده شود به لشكر شیطان فرصت دادید تا احساسات دینی مردم لكه دار شود، تا مردم به خاطر احساسات دینی و حفظ ارزش های ایمانی به طالبان روی بیاورند، این سیاست برای طالبان لشكر تربیت كرد؛ همیشه دشمنی این عناصر را برجسته نمودید با مجاهدان كه سالها رنج سنگر و فراق دوستان شهید شان را حس می كردند، به بهانه چند تن از سران مجاهدان كه پول كمایی كردند و خون شهدا و غصه های خانواده شهدا را فراموش كردند و حقوق آنان را پایمال كردند وخودت به سران شان باج دادید! و سایر مجاهدان از بهترین عناصر انسانی افغانستان است از حقوق شان محروم ساختید در حالی كه اهل تعقل ودیانت هستند و به فرهنگ بومی خود پای بند ند، با خرافات و عناصر تعصب و جهالت در نبرد ند و اگر عناصر جهادی مثل جهاد سهم می داشتند امنیت افغانستان این قدر هم نا پایدار نمی شد. این همان چیزی است كه بادارانت هم درك كرده اند؛ حتی آمریكا و اتحادیه اروپا هم به این نتیجه رسیده اند كه با ید به عناصر تأثیر گذار جهادی در مدیریت امنیت میدان داد تا در افغانستان امنیت پایدار شود.
آقای كرزای :
مردم افغانستان در حیات تاریخی خود یك افتخار دارند و آن جهاد است، همین جهاد با اشغال گری شوروی سابق است. اصل جهاد را زیر سئوال بردن به معنای دشمنی با اسلام است وكسانی كه چنین ایده دارند باید بدانند در افغانستان تاریخ مصرف ندارند بی جهت درد سر می كشند.
آقای رئیس جمهور ، مجموعه كسانی در طول سالها به اطرافت مانند كرم ابریشم پیله كردندكه از عناصر انسانی هستند كه در انجوه ها ( NGO ) با فن گرفتن راه دزدی غیر شرافت مندانه را یاد گرفتند! كسانی این قدر بی وجدان هستند كه پول خیرا ت خارجی ها را می دزدند بعد از طریق شركت های هرمی یا در كادر دولت با اختیار تام سوء استفاده بی شمار می كنند، این خود ترویج فساد اداری است كه آنان از مقربان اقتصادی شما است و وزیر كابینه ات و مشاوران اقتصادی تان و غیر ....... و پدید آوردن هر نوع اداره ضد فساد و پولشوی دروغ است و بازی به یك دور باطل است . چرا خودت را دردسر می دهید رشته ی كه بافته اید باز می كنید و می بافید و كارت كار عنكبوت گشته است .
نه هركه قوت بازوی منصبی دارد بسلطنت بخورد مال مردمان بگزاف
توان به حلق فرو بردن استخوان درشت ولی شكم بدرد چون بگیرد اندر ناف
نماند ستمكار بد روز گار بماند بر او لعنت پایدار
آقای رئیس جمهور ! هروقت با چند زنی كه سرشان بوی قورمه سبزی می دهند و مشكل افغانستان را شریعت می دانند، شما هم باساز آنان به رقص می آیی وچنان فیمنیستی ظاهر می شوید و تمام حقوق زنان پایمال شده است و خشونت در خانواده ها بی داد می كند و بدون توجه به واقعیت افغانستان به سفارش چند زنی كه افكارش مسموم است برای نجات زنان نسخه می پیچید و دارو تجویز می كنید و كار هرطبیب اول شناخت درد و تجویز دوای مناسب با درد است ، درد افغانستان فقر وحهل است در كشور ما فقر چنان آزار دهنده است كه اكثر خانواده ها میوه دلشان و ثمره عمرشان را كه دختران عزیز ترین فرزندان شان است؛ به عنوان كالا می پندارند با طویانه او چاره شكاف فقر خود را می اندیشند و آبروی خود را حفظ می كنند .برخی نارسایی هم وجود دارند كه ریشه در جهل خانواده ها دارند و جهل هم ریشه در فقر دارد پس وظیفه هركسی كه از حقوق زنان دفاع می كند ریشه كنی فقر است و استقلال اقتصادی زنان است وخشونت خانوادگی در سایه تحصیلات عالی با فرهنگ اسلامی قابل مهار است و جای تشویش ندارد و كسی نگران نباشد، فرهنگ غنی اسلام آن قدر پر محتوا است كه در سایه رشد فرهنگی از خانواده ها خشونت را ازبین ببرند و اگر با معنویت خشونت مهار نشود با داروی غربی بیمار دچار بیماری مزمن می گردد كه علاج هم ندارد، چنانچه امروز در غرب 34 درصد جمعیت را مجردها تشكیل می دهند ازاین جمعیت 24 در صد شان را زیر 34 ساله ها تشكیل می دهند و این زندگی انفرادی مشكل ترین فشار اجتماعی در غرب است، كه كارشناسا ن و مهندسان اجتماعی از طرح و راه حل های كه فشار اجتماعی را كاهش دهد، عاجز مانده اند.
پس آقای رئیس جمهور كرزی! در حقیت یك مقلد طوطی وار خوبی هستید تا یك رئیس جمهور برای یك كشور جنگ زده و یك دلال سیاسی و اجتماعی هستید تا یك مصلح و نجات دهنده مردم افغانستان! رأی های مردم را حرام كردید، به امانت های مردم خیانت كردید!
آقای رئیس جمهور : ایكاش دشمنی ات با اهل دیانت و مردم افغانستان به همین جا ختم می شد.
در تشكیل عناصر كمسیون مستقل حقوق بشر مرتكب اشتباه شدید و برای یكبار با كاكای دروغینت و شیخ الحدیث ها مشورت می كردید! تا در چنیش عناصر انسانی در كمسیون مبارك مستقل حقوق بشر دچار این اشتباه فاحش نمی شدید و كمسیون كارش در حد گزارش دهی مانند یك خبر گزاری خلاصه نمی شد و مشكلات های اخلاقی و بحران های روانی در چند دهه جنگ در افغانستان رشد یافته است، درمان می شد، عمق فاجعه برای جامعه آشكار می شد، تا ماجرا جویان جنگی كمتر به سرباز گیری از خانواده های فقیر موفق می شدند، و جامعه دچار سوء تفاهم نمی شدند،بحران دیگر و مبارزه سكولار و اهل دیانت در این كشور چاق نمی گردید؛ نیرو ها در شرایط فعلی به جای تعاون به حذف همدیگر مبادرت نمی كردند ؛ عناصر انسانی كمسیون مستقل حقوق بشر، باید از چهارحوزه علوم بشری انتخاب می شدند. اول علمای ربانی كه فهم درست از دیانت دارند و شناخت شان از دین سلیقه ی نیستند وآنطور كه دین است به مردم معرفی كنند نه دین عرفی كه با انواع سنت های غلط آشفته شده است كه مخالف دیانت است. مانند سنت پشتون والی وهمچنان ا فرادی اهل دیانت از حوزه حقوق و ازحوزه جامعه شناسی و فلسفه و تاریخ و ادیبات بر می گزیدید تا این عناصر انسانی با شناخت مشكلات روانی و اخلاقی باكمك نهاد های دینی منابر و مساجد و تكیه خانه ها با ار تباط مستقیم با همه اقشار جامعه بد رفتاری های اجتماعی را درمان می كردند امور معنوی به جزء ازطریق معنویت در جامعه قابل تزریق و توسعه نیستند؛ بیش از هر چیز ایمان عناصر انسانی به معنویت لازم است تا كار معنوی با این حجم بالا در جا معه انجام داده می شد.
ببازوان توانا و قوت سردست خطاست پنجة مسكین ناتوان بشكست
نترسد آنكه بر افتادگان نبخشاید كه گر زپای در آیدكسش نگیرد دست
هرآنكه تخم بدی كشت وچشم نیكی داشت دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست
زگوش پنبه برون آر و دادخلق ده و گر تومی ندهی،روز دادی هست
بنی آدم اعضای یكدیگرند كه در آفرنیش زیك گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روز گار دگر عضو ها را نماند قرار
تو كز محنت دیگران بی غمی نشاید كه نامت نهند آدمی
شما از انگبین عسل طلب كردید و عناصر لائیك از جامعه را كه با معنویت سر ستیز دارند به عنوان رهبران كمسیون مستقل حقوق بشر گماشتید وآنان موضوع محوله در حیطه مسئولیت خود را نشناختند و خود را سرگرم مبارزه با دین كردند؛ همه مشكل را از دین دانستند ، و كسانی كه موضوع مأموریت خود را نشناسند به جای كلاه به امیر، سر یتیم می آورند! چه انتظار است؟. و هیچ كدام از رهبران كمسیون حقوق بشر درحوزه امور فرهنگی تخصص ندارند؛ تا حقوق بشر را در وطن سامان دهند؛ اینان از كار مندان انجوها هستند كه همیشه با مأموران خارجی برای وند زدن صدقه و اعانه ملل دنیا دهان جوال گرفته اند و از دلال های كه خود عامل فساد و مروج فساد در افغانستان شدند.و آنان را در مقام رهبری كمسیون مبارك مستقل حقوق بشر گماشتند ظلم مضاعف بر مردم افغانستان است.
ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری
با فرو مایه روز گار مبر كز نی بوریا شكر نخوری
كمسیون مستقل حقوق بشر كارش درمان بد رفتاری آسیب رسان و زیانده جامعه است و توسعه فرهنگ انصاف و خود داوری در جامعه و گسترش محبت و انسان دوستی و خدمت به هم نوعان و ریشه كنی كینه و عداوت از جامعه است.كمسیون مستقل حقوق بشر فرهنگ ساز است، نه نهاد اجرای
ای صاحب كرامت شكرانه سلامت روزی تفقدی كن درویش بینوا را
آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرفست بادوستان مروت با دشمنان مدارا
در كوی نیكنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغیر كن قضا را
این مسئولیت از عهده چنین عناصر انسانی بر نیاید . چون با توده ها رابط عاطفی ندارند و بزرگان جامعه به آنان اطمینان نتوانند و با قشر از مؤمنان كه جامعه روحانیت هستند دشمنی دارند و هر تحول كه جامعه را به جلو برانند؛ فقط از طریق مساجد است؛ چون مردم مسلمان هستند ؛این بودجه عظیم كمسیون مستقل حقوق بشر حرام شد ؛ چون گزارش برخی خبر گزاری ها بهتر و جان دار تر از كمیسون مستقل حقوق بشر بود؛ در عمل كمسیون مستقل حقوق بشر در راستای فلسفه وجودی خود ناكام بود. ممكن است برای سیاه نمایی كار های بر خلاف مسئولیت خود شان به خاطر رضایت باداران خارجی شان انجام داده باشند. چون رهبران كمسیون مستقل حقوق بشر اشاعه دهنده دشمنی و ایجاد كننده شكاف های اجتماعی در جامعه هستند.نه مرهم گذار دردهای مردم و اهانت كننده به باورهای مردم است، نه احترام كنند گان به عقاید مردم.
درخت دوستی بنشان كه كام دل ببارآرد نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد
چو مهمان خرابات به عزت باش با رندان كه درد سركشی جانا گرت مستی خمار آورد
شب صحبت غنیمتدان كه كه بعد روز گارما بسی گردش كند گردون بسی لیل و نهار آورد
آقای رئیس جمهور: هنگامی كه با مجاهدان همدم شدید، چنان به تملق روی آوردید و ثنا گویی نمودید كه گویا شما یكی از مدافعان معنویت هستید و استقلا ل افغانستان را مرهون پایداری آنان اعلام كردید و خودت را یكی از مجاهدان شمردید و از فضایل جهاد سخن ها گفتید ؛ و به هر ریتم موسیقی رقصیدید ولی مشكل افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساختید! آقای كرزی؛ این مشكل زایده از دو نیت نامشروعت است. یكی به تقلید از پدر سیاسی ات ظاهرشاه به تضعیف نیروی معنوی كشور از هیچ فرصتی دریغ نكردید و بدون توجه به تغییر زمانه به همان سبك استبدادی آب را به جوی قشر سیاسی لائیك و سكولار مطلق جاری كردید و مدیریت كشور را در تعارض سیاسی و بحران تبدیل كردید وحتی قانون اساسی را چند بار نقض كردید! شما به این امر بیش از توان خود مایه گذاشتید ولی نتیجه آن عكس شد یعنی هر رئیس جمهور بعدی از شما بخواهد گام بردارد و ملت را از رنج تاریخی نجات دهد؛ به ناچار به عناصر معنوی توجه خواهد كرد و همان جیزی را كه انگلیس و آمریكا به آن به تازگی رسیده اند واقعیت این است؛ اگر بیماری سیاسی نمی داشتید و این بیماری سیاسی جلو عقل و وجدانت را نمی گرفت؛ همه سلایق و توانایی عناصر انسانی وطن را از جهادی وخلقی و پرچمی ولائیك و سكولار و مؤمن و مذهبی وغیر مذهبی بر اساس همان ظرفیت شان برای آبادی افغانستان به كار می گرفتید وتنوع نقطه نظر اختلافی را به خاطر رنج مردم وپایان بخشیدن به غصه های مردم به نقطه وحدت تبدیل می كردید ولی شما بازیی تفرقه انداز و حكومت كن را به كار گرفتید! كه به زودی دود آن چشمانت را كور خواهد كرد و نیرو ها را در سر تقسیم قدرت و ثروت غافل از مسئولیت تاریخی شان نمودید وسیاست مداران را گرفتار روز مرگی شان نمودید ؛.همه را به بازی كثیف كسب قدرت سر گرم ساختید واین حادثه هولناك ، فاجعه فقر ونا امنی را در كشور فراموش كردید ! این سیاست دوباره بحران مشروعیت در قدرت را زنده كرد و مشكلات مردم را افزایش داد.
نیت دوم: شما از قاعده سیاسی پشتون والی دست نكشیدید و همه چیز را حتی به قیمت قربانی شدن جوانان وطن برای پشتون ها خواستید و هر روز مكتب به آتش كشیدند شما بهتر از گذشته اش ساختید وكسانی را كه به طالبان پناه دادند و از طریق خانه های شان جوانان اردوی ملی و پولیس را آماج گلوله ها قرار دادند به بهانه غیر نظامی از آنان حمایت كردید؛ شما حامیان محلی شان را در امن قرار دادید وكسانی كه نتیجه راه گیری شان وانتحارشان كشتن غیرنظامی و ایجاد ترس و رعب در جامعه است نادیده گرفتید به آنان بعد از دستگیری خلعت بخشیدید.
آقای كرزی: اگرشما در ابتدای حكومت خود سران طالبان وآدم كشان را بر دار عبرت می بستید! دیگر چنین مشروعیت و جرئت خراب كارانه نمی یافتند.
این حس پشتون والی شما اسباب نجات طالبان شد وشیوه مدیریت كشور را به همان سیستم ظاهر خانی بدون تقسیم قدرت و توزیع صلاحیت و مسئولیت پذیری برایت حفظ كردید و نظام تبعیض در بودجه ولایات همچنان با منطق كهنه ات به نفع مناطق پشون نیشین آراسته نمودید ! یعنی استبداد كهنه را در لباس جدید احیا كردید! بیشتر از آن كه شرایط به شما اجازه نمی دهد. ولی واقعیت این است ، جنگ بین پشتون والی است؛ یكی به سبك ظاهر خانی با رنگ آزادی ولعاب دیموكراسی می خواهد و دیگری پشتون والی را به سبك عبدالرحمانی می خواهد؛ نتیجه اش انحصار قدرت به نفع پشتون است؛ یكی زنان را سر برهنه در بازار می آورند ودیگری زنان را در كنج خانه زندانی می كنند.ولی قربانی این بازی قدرت مردم افغانستان است و بس
آقای رئیس جمهور كرزای : ازشما خواهش می كنم باتیم كاری تان باداران خارجی تان را بیشتر ازاین فریب ندهید به آنان مشوره های نادرست ندهید وآبروی آنان را بیش از این جلوی مردم دنیا نبرید و مانند روسها رسوا نسازید و این نا جوانمردی از شأن افغانها به دور است.
سخن آخر
آقای رئیس جمهور: بحران سیاسی افغانستان دو راه چاره دارد:
1- تمام عناصر انسانی قوم پشتون كه از اهل وجدانند و اهل وجدان پشتون كم هم نیستند باید این رسك سیاسی را بر جان بخرند كه نظام های سیاسی گذشته را محكوم كنند و قاعده پشتون والی را به عنوان سیستم ضد تمدن و فرهنگ اعلام كنند با جان دل به سیستم عقلای با مشاركت سایر اقوام تن دهند و نظام سیاسی كشور را كار آمد كنند و تبعیض را از هر نوع آن از كشور ریشه كن نمایند با همدلی با اعتماد متقابل سیاسی تمام اقوام افغانستان به عزت برسند؛ پشتون و هزاره و تاجیك و اوزبك وغیر.. .......احسا س سربلندی نمایند و هر فرد افغانستانی از زندگی خود لذت ببرند و به افغانستان افتخار كنند و هركسی به سعادت دست یابند وتمامیت ارضی افغانستان حفظ شود. با واقعیت تمدنی افغانستان ساز كار ی داشته باشد . چنانچه امیر علی شیر نوای(رض) ترك بود ولی او وام دار زبان فارسی بود ولی در سایه زبان فارسی اولین فرهنگ تركی و فارسی را در جهان، او تولید كرد، به تمدن ویران شده دست؛ چنگیز خان و تیمور لنگ در این خطه حیات دوباره بخشید كه دنیا ی خراسان بزرگ هر چه مدارا از همین دوره دارد از این دوره طلای است؛ ما هرچه بنام افغانستان داریم، محصول مدیریت عاقلانه امیر علی شیر نوای(رض) است
چون پشتون دارای خصلت مثبت هم است كه این خصلت های انسانی به خاطر سیستم پشتون والی از ذهن پشتون ها در رفتار اجتماعی ظاهر نشد. تعصب و جهل برعقل های پشتون ها چیره شد ؛در تصمیم پشون ها غرور و جهل و تعصب شریك شدند ، عقل و عقلانیت در زندان جهل با ریسمان تعصب بستند و نگهبانش را غرورگذاشتند، همه مردم را در جهل مركب باقی ماندند. دلم به قوم پشتون بیشتر خون است چون گرفتار جهل و فقر و غرور هستند كه همه روی یك سكه هستند، هر چند در زندگی خصوصیم دوستانی كه در روز گار بدی مردانه در كنارم استاده اند، از قوم پشتون است. دست دوستی با هر پشتونی كه برای مبارزه با فقر و جهل قیام كند دراز می كنم و دستان آنان را می فشارم.
.شما به میراث پشتون والی به ملی بودن زبان پشتو اسرار نكنید واین گویش از زبان فارسی است وگویش هیچ وقت زبان ارتباطی و تمدنی نیست ولی در عین حال به غنای آن كوشش كنید و مانند امیر شیر علی نوای از ظرفیت زبان فارسی استفاده كنید و زبان پشتو را بارور كنید ولی زبان فارسی زبان تمدنی است بیش از ده هزارسال سابقه تمدنی دارد بیشتر معارف فرهنگی به این زبان است و اسرار به زبان پشتو به عنوان زبان ملی نكنید یعنی فاصله انداختن مردم از مثنوی مولوی و از دیوان سنایی وغیرو....است و فاصله از تاریخ است؛ نسلی كه با گذشته خودرابطه نداشته باشند نسل خلاق نیستند، یعنی ملتی را بی اعتبار می كنید این آثار فرهنگی كه به زبان فارسی است متعلق به همه ملت افغانستان است ، اوزبك و بلوچ هزاره و تاجیك وپشتون وغیر.... میراث داران این گنجینه فرهنگی هستند و هركسی بین این گنجینه فرهنگی تاریخی و ملت افغانستان فاصله اندازند یعنی ملت را بی پشتوانه نموده اند! بی اعتبار ملت نازل به منزله اسكناس بی پشتوانه است پس به اعتبار این ملت بازی كردن خود از عوامل خشونت و پشتون والی است، زبان فارسی زبان ارتباطی اوزبك با پشتون و هزاره و تاجیك و غیر......... زبان فارسی زبان ارتباطی پشتون با اوزبك و هزاره و تاجیك و غیر...... است و این امر طبیعی است نه به خاطر حمایت های سیاسی است، اگر حمایت سیاسی كار آمد بود، پشتو به عنوان زبان ارتباطی در می آمد كه نیامد.
بنا بر این اولین نشانه عقلانیت ازسوی پشتون های عاقل خاتمه دادن به تعصب لسانی است و این امر نشانه رفتن به سیستم عقلانی كار آمد و پایان بخش رنجهای مردم و طلیعه خوش بختی مردم است و اگرنه با هر سیستم حكومت را یاد كنید روح آن پشتون والی است كه موجب بحران سیاسی و فقر و جهل و فرهنگ آدم كشی است ، آقای رئیس جمهور دست برد شما به قانون اساسی با توافق بن كه زبان فارسی از سرود ملی را حذف كردید و به اندازه زبان خارجی در اسناد دولتی برایش موقعیت نگذاشتید در راستای حكومت پشتون والی است و این سیستم دیگر قادر به ایجاد امنیت و ثبات سیاسی نیست ، تاریخ مصرفش گذشته است پس یا به عقل میدان بدهید و سیستم پشتون والی را مرده اعلام كنید؛ چون مملكت با تعصب و جهل و غرور بر جهل و كشتار انسان آباد نمی شود هر حكومتی قادربه آبادانی است كه جان انسان و اموال مردم خط قرمز كشاكش سیاسی باشد، حكومت و رعیت به این دو اصل به عوان سند ملی غیر قابل تغییر احترام بگذارند.
آقای رئیس جمهور یا راه چاره دوم را بپذیرید:
2- ظلم پشتونها در تاریخ و قساوت تاریخی و كشتن انسان و مردم آزاری پشتون ها در حد انفجار رسیده است و افغانستان استخوان شكسته بیشتر ازاین تاب فشار نا آرامی و بی ثباتی سیاسی را ندارد و حاصل این فشار تجزیه افغانستان است و انتقام خون ها به ناحق ریخته شده انسانها مظلوم و بی گناه است كه جنگ در سر قدرت مابین پشتون ها از نو آغازشود .هیچ دلیل عقلی حتی از نوع ترس هم وجود ندارد كه مردم قربانی حكومت پشتون والی شود، پس نخبگان قوم تاجیك و هزاره و اوزبك و تركمن و بلوچ و پشه ای وغیر.. تجزیه افغانستان را به عنوان یك الترنتیف در كشاكش سیاسی باید جدی بگیرند كه از هر ابزاری كار آمد تر است و سایر اقوام مزه زندگی برای یكبار در تاریخ هم شده درك كنند
جهان ای برادر نماند بكس دل اندر جهان آفرین بند و بس
مكن تكیه برملك دنیا و پشت كه بسیار كس چون تو پرورد و كشت
چو آهنگ رفتن كند جان پاك چه برتخت مردن ،چه بر روی خاك
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (٤٥)
و (به این ترتیب‏اثر دنباله (زندگی) جمع‏آوری‏كنندگان كه ستمشان كرده بودند، قطع شد. و ستایشها، مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است. (انعام/45)
ابراهیم حسن زاده یكاولنگی خزان 16/ 9/1387

Admin Logo
themebox Logo