تبلیغات
مسوولین ریاست زراعت ولایت بغلان میگویند کشت گندم و شالى نسبت به سال گذشته ٣٠ فیصد کاهش یافته است.
این کاهش در حال رونما میگردد که صدها تن از دهاقین این ولایت از خشکسالى های پیهم سالهای گذشته شکایت دارند.
محمد عیار دهقان ساحه ډنډ غورى شهر پلخمرى به خبرنگار محلى آژانس وخت گفت: امسال نسبت به سال های گذشته از ٦ جریب زمین زراعتى خود کمتر حاصل گندم را بدست آورده ام .
موصوف مى افزاید دولت به دهاقین قرضه نمى دهد و دهاقین توان خرید کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده را ندارند.
وى میگوید با وجود آنکه ایشان چندین بار به ریاست زراعت ولایت بغلان مراجعه کردند اما مشکل آنها تا هنوز حل نگردیده است.
راز محمد یک تن دیگر از دهاقین منطقه ډنډ غورى به آژانس وخت گفت: در سالهاى قبل مردم از نبود امنیت نگران بودند اما حال که امنیت تامین است دهاقین از اثر خشکسالى های پیهم از کمبود حاصلات زراعتی شکایت دارند.
وى میگوید که همه دهاقین بخاطر بدست اوردن یک لقمه نان مجبور به ترک مناطق خود شده اند.
وى اضافه میکند که هم اکنون در ساحه ډنډ غورى دهاقین که پلوان شریک آنها هستند از اثر خشکسالى مجبور به ترک کشور خود شده و به پاکستان مهاجر شده اند.
شمار از دهاقین از اثر خشکسالى در حال مجبور به ترک مناطق خود شده اند که مسوولین ریاست زراعت بغلان کاهش ٣٠ فیصد غله جات را نسبت به سال گذشته تایید میکند.
غلام رسول تره خیل معاون ریاست زراعت بغلان علت کاهش محصولات را در ولایت بغلان نابود شدن و از بین رفتن زمین هاى للمى عنوان کرد.
وى مى افزاید که دهاقین بغلان نسبت به سالهاى قبل بیشتر متضرر شده اند و در کشت گندم ٣٠ فیصد کاهش رونما گردیده است.
به گفته وی چون تا هنوز حاصلات کشت شالى به پایان نرسیده است بنآ ما فیصدى انرا تخمین کرده نمیتوانیم.
تره خیل افزود ما مطابق به توان خود به دهاقین کمک میکنیم وى در مورد تخم های اصلاح شده گفت که تخم هاى اصلاح شده در اختیار ما نه بلکه در اختیار شرکت هاى خصوصى میباشد .
گفتنیست که ٢٠ سال قبل ولایات بغلان، کندز و تخار از جمله ولایات کندوی کشور به شمار مى رفت که از این ولایات همه ساله بیشترین رقم حاصلات گندم، برنج وغیره به دیگر نقاط کشور ارسال میشد.